naše loga


naše logo

menu

úvodní stránka
organizační struktura
kontakty
o nás
zájmové útvary
akce a příležitostná činnost
kluby
tábory
dokumenty
doplňková činnost
kniha návštěv
fotogalerie
videa
naši sponzoři
registr oznámení
autor stránek

ZUŠ Hostinné

ZŠ Hostinné

Informační centrum

naše videa
 

o nás


Dům dětí a mládeže v Hostinném najdete od září 2015 v budově „B“ Základní školy K. Klíče, ve Školní ulici, v druhém patře. Žlutou budovu, dříve nazývanou „Červenka“, obýváme společně se Základní uměleckou školou (v přízemí) a se školní družinou (v prvním poschodí). V Národním domě, kde jsme sídlili od roku 1995 v současné době pouze pořádáme naše větší akce (Karneval,..). Od roku 2017 Národní dům spadá pod Městskou správu Hostinné. V Národním domě sídlí kulturní referent města, který zajišťuje pronájem prostorů v Národním domě a má na starosti kulturní život v Hostinném.

Dle zřizovací listiny plníme v hlavní činnosti funkci Domu dětí a mládeže, jako organizace zajišťující zájmové vzdělávání pro děti a mládež Hostinném a okolí. Jsme součástí právního subjektu Základní umělecké školy Hostinné a řídíme se vyhláškou MŠMT ČR číslo 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže. Dle této vyhlášky naplňujeme tyto hlavní činnosti:

Pravidelná zájmová činnost – představuje největší podíl naší činnosti a v současné době v DDM funguje okolo 40 zájmových útvarů (ZÚ) v Hostinném i okolních obcích. Jsou to kroužky taneční, sportovní, rukodělné, přírodovědné, společenské i technické. Během školního roku se v nich vystřídá okolo 300 účastníků od 3 do 19 let. Kromě toho u nás najdete i aktivity pro dospělé, převážně sportovní, ale i jazykové a zábavné.

Příležitostná zájmová činnost – zahrnuje nabídku organizovaných příležitostných nebo cyklických akcí výchovně vzdělávacího či rekreačního charakteru. Mezi tyto akce patří plesy, diskotéky, karnevaly, oslavy Dne dětí, čarodějnic apod., soutěže (např. v poznávání rostlin, živočichů, výtvarné i sportovní) a turnaje, výlety, zájezdy, exkurze, výstavy, představení, přednášky a také jednotlivé akce během příměstských táborů .

Spontánní aktivity - jedná se o činnosti, které jsou pedagogem organizačně ovlivňovány nepřímo. Slouží jednotlivcům i skupinám a probíhají neorganizovaně dle aktuálního zájmu. Sem patří především tak zvaný „školní klub“ pro děti a mládež dojíždějící a bez odpoledního zázemí po ukončení školní výuky, dále herna, čítárna a hřiště. Tyto činnosti nemají pevný začátek a konec a jsou vymezeny pouze provozem DDM. Pedagog zde má roli rádce, konzultanta a motivátora činností, zajišťuje bezpečnost, tam, kde je to nutné.

Pobytová a táborová činnost – může mít formu dětských pobytových táborů (DPT), letních příměstských táborů (LPT) nebo soustředění jednotlivých zájmových útvarů spojených s pobytem. Poslání mohou mít rekreační nebo odborně vzdělávací, které završuje či prohlubuje práci ZÚ.

Práce s talentovanou mládeží – spočívá především v odhalování těchto jedinců v běžných skupinách a jejich přípravě na přestup do Základních uměleckých škol a sportovních škol a klubů.

• V doplňkové činnosti pak nabízíme především krátkodobé pronájmy prostor. Najdete u nás i veřejný internet, který je přístupný denně po celou pracovní dobu.

Činnost DDM se řídí celoročním plánem (školní vzdělávací program). Na vedení zájmových činností se podílejí interní pedagogové volného času a externí spolupracovníci. 

úřední e-deska

naši sponzoři

náš facebook

důvěryhodná firma

fota z akcí

Pohádkový park

Sportovně-turistický tábor 16. – 20. 7. 2018

Příměstský výtvarný tábor 9. - 13.7. 2018